Coaching

Coaching voor effectiever functioneren, beter presteren.
ScabbleIndividuele en collectieve coaching om beter samen te werken, effectiever te functioneren privé of zakelijk en meer te doen met minder moeite.
Het werkwoord coachen laat zich breed vertalen:trainen, onderwijzen, opvoeden, les geven, africhten. Coaching betreft te allen tijde een interactie tussen de coach en de coachee. Niet het aanleren van een kunstje volgens een standaard gevolgd proces, kopieerbaar voor iedereen en altijd. Volgens the Seventh Wave kun je het beste sámen tot een probleemstelling komen en sámen bepalen welke oplossing wenselijk is. Dan bepaal je samen het te behalen resultaat. Commitment over het te behalen doel is de eerste grote stap de weg er naar toe. De coach vanuit diens expertise en ervaring, de coachee vanuit diens persoonlijkheid en privé- of werkomstandigheden. Om tot de best haalbare resultaten te komen zijn we een effectiever team dat optimaal samenwerkt, open communiceert en het focus heeft op het rendement.