Visie op coaching en training

Theoretische kennis, visie en expertise én praktijkervaring leveren de beste coaching en training.

Monique Brinkman Herman KorthoutHet succes en rendement van coachingstrajecten en trainingen zijn afhankelijk van de kwaliteit van de theorie erachter én de expertise van de coach. Een goed verhaal, slecht gebracht is even nutteloos als een goed gebracht slecht verhaal. Wij putten uit onze theoretische kennis en praktijkervaring om maatwerk te maken voor onze klanten, geënt op hun eigen unieke praktische situatie. Binnen de kaders van onze expertises zoeken we naar een vorm van coaching die past bij de organisatie van onze klant en de persoon die gecoacht of getraind wordt. Omdat we onze kwaliteit hoog willen houden, meten wij het effect van onze coaching/training. Wij hebben de ambitie altijd het hoogst mogelijke rendement per coachee/getrainde te bereiken. Ons enige bestaansrecht is om permanent hoogwaardige coachingstrajecten en trainingen te verzorgen.  Wij zijn het aan onze klanten verplicht ons te handhaven op het hoge niveau van de beste coaches. Wij willen optimaal resultaat halen, met uiteindelijk doel happier performance. Hierdoor komen de meeste van onze opdrachten van organisaties die reeds van onze diensten gebruik hebben gemaakt.
Wij onze eigen referentie: goed is niet altijd goed genoeg.