Character Coach, coaching corps

entertrainer2Character Coach
Na zijn rechtenstudie afgebroken te hebben werkt hij 8 jaar als verkoper van Veenman en Xerox kopieer- en printapparatuur en Apple computers. Van de “hard selling”-markt binnen het MKB groeit Herman Korthout door naar relatieverkoop en -beheer door tot het terug brengen van verloren (Inter-) National Accounts (“die hards“). Hij kent alle ins en outs van het verkoopvak. Elke smoes die een coachee verzint heeft hij zelf al drie keer gebruikt. In 1993 start hij, zonder ervaring of opleiding, als zelfstandig ondernemer een dealerschap van Xerox in een min of meer onontgonnen regio. Hier leert hij wat pionieren is, bijna alle omzet moet uit het werven van nieuwe klanten komen. Weer terug in een markt met enorme concurrentie. Vanaf nul iets naar succes brengen met doorzettingsvermogen, inzet en vasthoudendheid. Als ondernemer leert hij het bedrijfsleven echt goed kennen: boekhouding, logistiek, after sales, service, onderhoud, human resources en sales. Als spin in het web houdt hij zich met al deze facetten bezig, waarbij de nadruk op verkoop ligt. Omdat hij niet van ingesleten patronen en inertie houdt, doet hij de werving, selectie en opleiding van verkopers zelf. Ruim 100 medewerkers heeft hij het verkoopvak bijgebracht. Vele van hen zijn zeer succesvol gebleven in allerlei branches.

Als Character Coach sluit hij aan op elk niveau en type mens en coacht geënt op de persoon. In het verkoopvak levert hij toppers af. Hij wordt gevraagd plaats te nemen in het bestuur van Bedrijfskring Heerhugowaard en wordt verkozen tot voorzitter van Businessclub AZ en de Xerox dealervereniging. In deze nevenfuncties doet hij veel bestuurlijke ervaring op en leert “masseren en pikeren” met communicatie in ingewikkelde settings van personen en organisaties. Dit vereist integriteit, diplomatie, betrouwbaarheid, visie, flexibiliteit, consistentie en skills for coaching corps.
Hij overziet het gehele coachingstraject, zonder de korte termijn doelen over het hoofd te zien.