Monique Brinkman, personal efficiency coach

Mo voor Site defPersonal Efficiency Coach
Na Schoevers afgerond te hebben werkt Monique Brinkman als (directie-) secretaresse en personal assistant bij diverse organisaties. Onder meer in het bankwezen, The Greenery, Bols Wessanen en de IT. In kleine teams en (middel-) grote bedrijven op allerlei niveaus tot en met dat van Raad van Bestuur. Ze kent dus uit eigen ervaring hoe het er in een organisatie aan toe kan gaan. Ze kan zich verplaatsen in de coachee, omdat ze hetzelfde ervaren heeft, maar ook de ‘ja-maar’ herkennen en onderuit halen. Bij haar laatste werkgever, Farrington is ze SLA Officer en neemt ze de uitdaging aan zich te bekwamen als softwaretrainer en een trainersteam op te zetten. In deze functie coördineert zij alles rond het team, de trainingen en de trainers en onderwijst zij klanten in het gebruik van diverse (imaging en archiving) software. Ze traint in deze functie mensen op alle niveaus verticaal binnen organisaties in het gebruik en het beheer van de software. Ze weet haar kennis en kunde over te brengen op mensen, ongeacht hun intelligentie, persoonlijkheid, opleidingsniveau of functie.
Gemotiveerd door haar ervaring: “Processen kunnen efficiënter verlopen door software, maar als gebruikers hun gedrag daarop niet aanpassen is het een zinloze investering”, start ze begin 2002 haar eigen bedrijf. Ze richt zich met deze stap op menselijk gedrag ‘in het systeem’ en coacht mensen in efficiënt en effectief werken. De bijna 1.000 deelnemers die haar training hebben afgerond, ervaren meer moeiteloosheid en een lagere werkdruk.
Ze helpt mensen zicht te ontplooien en leert hen met minder moeite, gemakkelijker hun doelen te bereiken en hen verder te brengen dan zij zelf voor mogelijk houden.
In 2012 behaalt ze de certificaten: NLP en Hypnotherapie Master . Ze leert scherp te zijn op welke reacties haar en andermans communicatie oproept en ze kan verbanden leggen tussen iemands gedrag en diens innerlijke ervaring. Door deze vaardigheden te integreren in haar coaching, stelt ze haar coachees in staat nog moeitelozer hun uitdagingen aan te gaan op weg naar een vrijer leven. Ze kan haar coaching sneller en op een dieper niveau bij haar coachees binnen laten komen, pragmatisch zonder concessies aan diepgang of niveau.