interim manager

Mirella Bisschops, Algemeen Directeur MB Cosmetics  

Herman Korthout is tussen september 2012 en oktober 2014 actief geweest bij MB Cosmetics in de rol van interim manager sales namens Seventh Wave. Herman heeft deze rol met verve en enthousiasme vervuld, ondanks dat de aan hem beschikbaar gestelde management tools beperkt waren en er veel turbulentie in de organisatie was.
Binnen het familiebedrijf MB Cosmetics waren de meningen over de te volgen koers van alle partijen niet altijd dezelfde, het eerste doel van Herman was om ‘alle neuzen de zelfde kant op te laten wijzen’. Hij heeft dit gedaan door de partijen op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek te laten komen, eventuele onderhuidse spanningen niet te hoog te laten opkomen en de sfeer in het bedrijf gezonder te houden.
Een tweede doel was om een gestructureerd sales proces op te zetten en in te voeren in de organisatie. Herman heeft het proces in overleg met de organisatie eerst beschreven en er vervolgens voor gezorgd dat de sales mensen dit ook gingen uitvoeren. Dit deed hij door reguliere sales meetings te houden en hij heeft ook de sales individueel gecoacht. Het coachen deed hij door af en toe mee te gaan met sales gesprekken, maar ook door gesprekken na afloop met de sales te evalueren. Het succes van Herman bestaat er uit dat er een duidelijk sales proces is vastgelegd, en ook eventueel door nieuwe medewerkers direct kan worden uitgevoerd.
Herman wist de specifieke gevoeligheden binnen het familiebedrijf goed te kanaliseren en behield daarbij het vertrouwen en de medewerking van directie en medewerkers. Al met al kijken wij terug op een succesvolle samenwerking met Herman en bevelen hem zeker aan als ad-interim manager in sales omgevingen.
MB-cosmetics-logo