Character Coaching, nader omschreven

Karakter en gedrag
Er is een groot verschil tussen het deelnemen aan een training en het doorlopen van een coachingstraject van Seventh Wave. Voor het halen van je rijbewijs, moet je hetzelfde leren als een ander om te het slagen voor hetzelfde examen. Net als bij elke diersoort zijn er neigingen die alle mensen min of meer hebben. Alle vissen zwemmen, maar niet allemaal op exact dezelfde wijze. Ondanks dat veel mensen de zelfde neigingen hebben, zijn we allemaal uniek in ons karakter.

Dat maakt dat Seventh Wave niet gelooft in een standaard methode om mensen beter te maken in wat ze al kunnen, willen en doen. Wij onderwijzen niet een bepaalde techniek als eenheidsworst, maar onze character coaching is geënt op het unieke karakter van het individu. We kunnen via een gedragsanalyse een “afdruk” van je karakter maken en inzichtelijk maken wat je neigingen en gedragingen zijn. We maken je bewust van die gedragingen en het effect ervan op jezelf, op je omgang met anderen en je wijze van communiceren.

In het algemeen kunnen we stellen dat het veranderen van karakter bijna onmogelijk is. Wat we wél zelf kunnen leren, is ons gedrag aanpassen in situaties waarin ons karakter ons in de weg kan zitten. Als je iets wilt en daar een ander voor nodig hebt, zul je die ander moeten motiveren diens aandeel te leveren. De wijze waarop je die ander benadert, heeft het meest effect als je de vorm ervan afstemt op de persoonlijkheid van de ander. De één moet echt overtuigd worden met feiten en cijfers om in beweging te komen. Een ander doet dit omdat het een van nature dienstbaar persoon is. Zo zien wij onze coaching ook. Bij iedere coachee kiezen we een benaderingswijze die het best bij hem of haar binnenkomt. Zodoende realiseren we het hoogste rendement in de overdracht van kennis en het bijbrengen en verbeteren van vaardigheden. Door deze methode zijn we ook in staat om in conflicten te bemiddelen. Als we elkaar kunnen te begrijpen in hoe we van nature zijn, is het voorkomen van wrijving minder moeilijk.

Bewust en onbewust gedrag
De mens kan gezien worden als een ijsberg. Uit studies is gebleken dat slechts 5% van ons denken, doen en voelen bewust gebeurt en 95% in ons onderbewustzijn plaats vindt. Wanneer we hier goed mee omgaan kunnen we leren om onszelf en anderen te beïnvloeden onder het oppervlak. Wij kunnen je met dit gegeven verder helpen in het optimaliseren van je eigen effectiviteit. We onderscheiden een viertal fasen in onze gedragingen:

Onbewust Onbekwaam: ik doe, geen idee wat het effect is
Bewust Onbekwaam:     ik doe, ik merk dat het niet het juiste effect sorteert
Bewust Bekwaam:         ik doe dit zo, voor het juiste effect
Onbewust Bekwaam:    het is mijn natuur geworden dit zo te doen

Seventh Wave helpt je deze stappen te doorgronden en leert je hoe je Bewust Bekwaam kunt worden. Wanneer je dat lang genoeg bent, zal je als vanzelf Onbewust Bekwaam worden. Het is zaak om in deze fase scherp te blijven. Je kunt door routinematig handelen terugvallen in de eerste fase. Onze coaching richt zich erop dat je in staat bent (On)Bewust Bekwaam te worden en te blijven.

Wat hebben wij te bieden?
Seventh Wave biedt persoonlijke coachingstrajecten voor iedereen die zonder veel extra moeite meer wil bereiken. Of je grote ambities hebt of gewoon lekker in je vel wilt zitten, wij helpen je om jezelf met minder moeite naar een hoger plan te tillen. We helpen je je effectiviteit te vergroten.

Optimaliseren van individuele effectiviteit
Verhogen van verkoopresultaten van individuen en teams
Verbeteren van teamgeest
Verhogen van teamprestaties
Conflictbemiddeling