Werkstress verminderen, WOW! Efficiency Coaching

Werkstress verminderen, WOW! Efficiency Coaching voor tijdbesparing en minder stress

Werkstress verminderen, WOW! Efficiency Coaching:  minder stress, werkdruk afname,  ontspannen je werk doen, per week 3,4 uur tijdsbesparing 

Herken je iets?
Een dag gewerkt en ik heb niet gedaan wat ik wilde.
Ik heb te veel werk en te weinig tijd.
Stress over werk dat ik niet heb kunnen doen.
Ik krijg de hoeveelheid e-mails niet verwerkt.
Hoe krijg ik dit ooit af als ik steeds gestoord wordt?
Waar heb ik dat dossier gelaten?

Als je jezelf in één of meer van de deze stellingen herkent, dan is verder lezen een must.

Wat is het?
WOW! is een beproefde methode om mensen Werkelijk Ontspannen te laten Werken, met meer plezier en een hogere efficiency. In een paar maanden tijd begeleiden we mensen naar een werkplek die werkt en een planning die leidend en haalbaar is. Aan de hand van de door jou gestelde doelstellingen, zorgen we er voor dat je werkdrukbeleving afneemt en je ontspannen je werk doet. WOW! efficiency coaching is onafhankelijk van de systemen en processen waarbinnen je werkt. Het is een productiviteitsschil om de werksystemen en– processen van onze klant.

Cartoon mailHoe doen we het?
Het begint met een intakegesprek, waarin de behoeften en wensen van de opdrachtgever in kaart worden gebracht. Hierbij is aandacht voor de processen en systemen waar de coachees in werken. Zo creëren we een gezonde mix van een beproefde methodiek en maatwerk. De coaching en training is afgestemd op de organisatie en de aspecten waarmee deelnemers dagelijks te maken hebben. Afhankelijk van de behoeftepeiling kan er tot een programma worden gekomen van minimaal 3 of meer dagen voor een individu of een groep van meerdere deelnemers. Afhankelijk van de groepsgrootte zal er gewerkt worden met meerdere coaches. Globaal kan dat er als volgt uit zien:

Dag 1 plenair, inleiding WOW!-methode, gedrag en structuren, aansluitend individuele efficiency coaching op de werkplek
Dag 2 plenair, inleiding WOW!-methode, tijd– en taakmanagement, aansluitend individuele efficiency coaching op de werkplek
Dag 3 individuele efficiency coaching op de werkplek, 1 uur per deelnemer (bij een groepsgrootte van max. 6/7 personen).
Dag 4 individuele efficiency coaching op de werkplek, 1 uur per deelnemer (bij een groepsgrootte van max. 6/7 personen).

De plenaire delen omvatten een uitleg hoe je tot Werkelijk Ontspannen Werken! kunt komen. Aansluitend wordt met de coach direct een start gemaakt op je eigen werkplek. De theorie wordt direct in praktijk gebracht. Jouw eerst stap naar Werkelijk Ontspannen Werken! is gezet.

In dit veranderingsproces leer je anders met je beschikbare tijd en systemen om te gaan. De mens gaat van nature ongemakkelijk om met veranderingen; de één meer dan de ander. Toch zullen we je gaan bewegen je werkzaamheden anders in te richten. De coach zal bij alle coachees moeten detecteren waar diens gevoeligheden, interesses en kwaliteiten liggen. Als onze klant dit echt grondig wil laten doen, kan er een gedraganalyse van de coachees gemaakt worden (zie voor nadere uitleg onze Karakter Coaching). Tijdens de gesprekken richt de coach zich op de specifieke wensen van de deelnemer met een op het specifieke individu afgestemde benadering. Hierdoor ontstaat er een werkelijke verandering van gedrag, waardoor de effectiviteitverhoging blijvend is. We coachen je in het aanleren van actief gedrag. Hierdoor transformeert ‘werken’ naar het op een minder stressvolle manier behalen van je doelstellingen. De opbouw van de coaching maakt dat deze perfect is te combineren met een drukke agenda. Al tijdens het volgen van het WOW!-traject ervaar je een verlaging van je werkdruk. Het kost je niet veel tijd; tijd die zich bovendien gedurende het traject al terugverdient.

Het resultaat van WOW!
Onze empathische en karaktergerichte manier van coaching zorgt voor een click met onze coachees. Wij zijn niet gevangen in een vast stramien en kunnen flexibel een brug slaan tussen kennis, praktijk en overdracht. We gebruiken ruim omkaderde theorieën zonder dogmatisch te worden. Pragmatisch coachen we je op basis van onze kennis, kunde en ervaring. De ruim 800 coachees die je voor gingen, ervaren een blijvend effect. Van raad van bestuur tot junior assistent, van verkoper tot commercieel directeur. We realiseren een tijdbesparing van 3,4 uur per persoon per week, met als gemiddeld waarderingscijfer voor het traject een 7,8.
≈ Snellere besluitvorming              » Betere prioriteitstelling
≈ Overzicht op activiteiten             » Betere werkconcentratie
≈ Clean Desk                                 » Effectief delegeren
≈ Vindbaarheid van informatie      » Doelgerichter werken
≈ Bewuster omgaan met de tijd    » Vermindering van werkdruk
≈ Ontspannen op de werkplek      » minder stress, meer werkvreugde